ကိုးကြယ္တည္ထား ႐ုပ္ပြားေစတီ – အရွင္ပညာသီဟ

တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရသလို တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ဆင္းတုေတာ္ စတင္တည္ေဆာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရသည့္အခါ သြားေရာက္ေလ့လာရန္ ဆႏၵၵရွိခဲ့သည္။ သြားၾကည့္မည္ … သြားၾကည့္မည္ဟု စိတ္က ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆင္းတုေတာ္ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့၍ ဘယ္သူတည္ေဆာက္ေနျပီး ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သည္ကို မသိခဲ့။
ဆင္းတုေတာ္ဖြင့္ပြဲဖိတ္စာ ေရာက္လာမွ ေအာ္ .. ျပီးျပီပဲ၊ မသြားလို႔ မျဖစ္၊ သြားျဖစ္ေအာင္ သြားရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ဦးေသာဘန၊ ကားေမာင္းပို႔သူ ေကဗင္တို႔ႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ဆင္းတုေတာ္ဖြင့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမွ ၃၅ မိနစ္ခန္႔ ကားေမာင္းျပီးေနာက္ ဆင္းတုေတာ္တည္ရွိရာ ၁၀-ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ ေက်ာင္းဝင္းအဝင္ဝသို႔ ေရာက္ရွိသည္။
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ သာသနာ့အလံမ်ားျဖင့္ ေဝေဝဆာဆာ တန္ဆာဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ေျမလမ္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကို သတိထား ေမာင္းစဥ္ မ်က္လႊာပင့္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ […]