ဘာေၾကာင့္လာတာလဲ?

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ ေနာက္ပိုင္း၊ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား အမ်ားစုမွာ တရားစခန္းတစ္ခု ဝင္ေရာက္ေနၾကသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဓမၼသင္တန္းမ်ား မရွိေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ဝိသုဒၶိ ၇-ပါးအနက္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဉာဏဒႆနဝိသုဒၶိအေၾကာင္း အက်ဥ္း ေဟာၾကား၏။

+++++
ဓမၼပဒသင္တန္းဝယ္ ဆရာေတာ္ အရွင္စကၠိႏၵက ဓမၼပဒဂါထာ အမွတ္ ၂၁-၂၃ သာမာဝတီဝတၳဳအေၾကာင္း ေဟာၾကား သင္ျပ၏။

+++++
မြန္းလြဲ ၄ နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝဏၰိတက အဘိဓမၼာသင္တန္း ဝီထိပိုင္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး၏။

+++++
ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲ၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိမလက မဟာဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ […]