မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ `နိမ့္ရာမွသည္ ျမင့္ရာဆီသို႔´

`တစ္ကိုယ္လံုးျဖစ္
ဆယ့္ႏွစ္အထည္
အခ်ယ္ေျခာက္ဆူ
အမူ႐ုပ္ ငါး
ရန္ေလးပါးႏွင့္
အျခား႐ုပ္ တစ္
ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သည္
မွတ္လစ္႐ုပ္ေပါင္း အေရအတြက္တည္း။´
အထည္ကိုယ္႐ုပ္ ၁၂ ပါး = ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ၊ ကာယပသာဒ၊ ဇီဝိတ၊ ဣတၳိဘာဝ၊ ပုမၻာဝ
အခ်ယ္႐ုပ္ ၆ ပါး = စကၡဳပသာဒ၊ ေသာတာပသာဒ၊ ဃာနပသာဒ၊ ဇိဝွာပသာဒ၊ ဟဒယဝတၳဳ၊ သဒၵ
အမူ႐ုပ္ ၅ ပါး = ကာယဝိညတ္၊ ဝစီဝိညတ္၊ လဟုတာ၊ မုဒုတာ၊ ကမၼညတာ
ရန္သူ႐ုပ္ ၄ ပါး = ဥပစယ၊ သႏၲတိ၊ ဇရတာ၊ အနိစၥတာ
အျခား႐ုပ္ ၁ ပါး = ပရိေစၧဒ (အာကာသ)
“ထည္ […]

ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္၊ ဂါထာ ၄၇ – ဝိဋဋဴဘဝတၳဳဆိုင္ရာ ဖတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ဝိဋဋဴဘမင္းအေၾကာင္း (မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မဟာဗုဒၶဝင္ မွ)

ဝိဋဋဴဘ (ဦးေ႐ႊေအာင္၏ ဓမၼပဒ မွ)

ဝိဋဋဴဘ (မာဏဝ၏ ဓမၼပဒ မွ)

က႒ဝါဟနဇာတ္ (ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ဝတၳဳ မွ)

၈-သလႅသုတၱ (ပါဠိ)၊ ၃-မဟာဝဂၢ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိ

၈-သလႅသုတၱ (ျမန္မာ)၊ ၃-မဟာဝဂၢ၊ သုတၱနိပါတပါဠိ၊ ခုဒၵကပါဌပါဠိ

၉-ဓမၼေစတိယသုတ္၊ ၄-ရာဇဝဂ္၊ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္

မရီစိကမၼ႒ာနိကေတၳရ၊ ဝိထိမုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ `ဘဝတန္ဖိုးရွိေရး´

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ားဝယ္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၃ နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ဝိပႆနာဆိုင္ရာ တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

မြန္းလြဲ ၃း၁၅ နာရီမွ ၄း၁၅ နာရီ ဓမၼပဒသင္တန္း၌ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ၊ ပုပၹဝဂ္၊ ဂါထာ ၄၆၊ မရီစိကမၼာ႒ာနိကေထရ္အေၾကာင္း ေဟာၾကား သင္ျပ၏။

ညေန ၄ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီခြဲ၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတကပင္ အဘိဓမၼာ၊ ဝီထိမုတ္ပိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ပို႔ခ် သင္ၾကား၏။

ညေန ၆ နာရီ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက ဘဝတန္ဖိုးရွိေရးတရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။

တရားပြဲၿပီးေသာ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အစုစုတို႔ကို အမွ်ေပးေဝၾက၏။
သာဓု … […]

ေဒသႏၲရခရီးသည္ရဟန္းငါးရာ၊ ေသခါနီးစိတ္ျဖစ္ပံုႏွင့္ `ဆင္းရဲၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာေရး´

ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ႂကြေရာက္ရာမ်ားတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္ပါးက ပါသြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလရာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဒသစာရီ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုး သူတို႔အဖို႔ ေျပာစရာခ်ည္း ျဖစ္၏။
အံ့ဘနန္းျဖစ္စရာခ်ည္း ျဖစ္၏။ ဘယ္ေဒသႏွင့္ ဘယ္ေဒသ ခရီးအၾကားက ဘယ္လို၊ ဘယ္ေဒသႏွင့္ ဘယ္ေဒသ ခရီးအၾကားက ဘယ္ညာ စသည္ျဖင့္ သူတို႔အဖို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာစရာ တျပံဳတေခါင္းပင္ ရွိေလ၏။
တခုေသာေန႔၏ ညခ်မ္းတြင္ ေဒသႏၲရခရီးသည္ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ တရားေဆြးေႏြးရာဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္ပါးက လိုက္ပါသြားစဥ္ ကာလက မိမိတို႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ေျပာဆိုေနၾက၏။
မည္သည့္ေဒသေရာက္ေတာ့ မည္သို႔၊ မည္သည့္ေဒသေရာက္ေတာ့ မည္ပံု စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္း၌ […]