႐ုပ္ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ `ငါေတာ့ ေမ့လို႔ မရေတာ့ဘူး´

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က ၀ိပႆနာဆိုင္ရာတရားေတာ္ကို ခ်ီးျမႇင့္၏။
ဓမၼသင္တန္းအျဖစ္ အဘိဓမၼာသင္တန္း၊ ႐ုပ္ျဖစ္စဥ္ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊ ညေနခင္း ဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက `ငါေတာ့ ေမ့လို႔မရေတာ့ဘူး´တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနျပဳ ေဟာၾကား၏။