နယူးဂ်ာစီရိပ္သာတြင္း လမ္းခင္းျခင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္

နယူးဂ်ာစီ မဟာစည္ သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ၀င္းအတြင္း၌ လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၄-ရက္ေန႔မွ စ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ –

ဓမၼပဒသင္တန္း ဂါထာ(၉၅)ႏွင့္ `မနာက်င္ေစနဲ႔(၃)´

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၂၂)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီထိ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဂါထာအမွတ္(၉၅) အရွင္သာရိပုတၱရာေထရ္၀တၳဳကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးကာ –

ညေန ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲ၌ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `မနာက်င္ေစနဲ႔´တရားေတာ္ တတိယပိုင္းကို ဓမၼဒါနျပဳ၏။

ဓမၼပဒသင္တန္း (ဂါထာ ၉၄)ႏွင့္ `မနာက်င္ေစနဲ႔(၂)´

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဂါထာ ၉၄-အရွင္ကစၥာယနေထရ္၀တၳဳကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `မနာက်င္ေစနဲ႔´တရားေတာ္အဆက္ကို ဓမၼဒါနျပဳေလသည္။

သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္

၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈-ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ဓမၼသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား ေပါင္းစု၍ သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးထြန္းပြဲ ျပဳလုပ္ၾကရာ နံနက္တြင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၾက၏။

မြန္းလြဲ ၁-နာရီမွ ၂-နာရီထိ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

မြန္းလြဲ ၂-နာရီခြဲမွ ၃-နာရီခြဲအထိ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ညေန ၅-နာရီတြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ မီးထြန္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကကာ၊

သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ သာမညဖလသုတ္ ပါဠိေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ႐ြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾကသည္။

ဓမၼပဒသင္တန္း(ဂါထာ ၉၂/၉၁)ႏွင့္ `မနာက်င္ေစနဲ႔´ (၁-ႏို၀င္ဘာ-၂၀၁၄)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၁)ရက္ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ားတြင္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊

ဓမၼပဒသင္တန္းတြင္ ဂါထာ ၉၂-ေဗလ႒သီသေထရ္၀တၳဳႏွင့္ ဂါထာ ၉၁-အရွင္မဟာကႆ ပေထရ္၀တၳဳအဆက္တို႔ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ပို႔ခ်ေပး၏။

အဘိဓမၼာသင္တန္းျပဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတ ခရီးထြက္ေနသျဖင့္ အဘိဓမၼာသင္တန္း မရွိဘဲ၊ ေလာကခ်မ္းသာဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက `မနာက်င္ေစနဲ႔´တရားေတာ္ျဖင့္ ဓမၼဒါနျပဳ၏။