ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၁၉-မတ္-၂၀၁၆)

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၉)ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

ဓမၼပဒသင္တန္းပို႔ခ်ေနေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတမွာ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ မဟာသတိပ႒ာန္ရိပ္သာေက်ာင္း ထမနဲပြဲေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက အဘိဓမၼာႏွင့္ ဆဆကၠသုတၱ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ် သင္ၾကားေပး၏။

ညေန ဆည္းဆာတရားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက ဓမၼဒါနျပဳ၏။

ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၁၂-မတ္-၂၀၁၆)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၂)ရက္ စေနေန႔တြင္ ဓမၼသင္တန္းမ်ားကို က်ငး္ပ ျပဳလုပ္ရာ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

မြန္းလြဲ ၃-နာရီခြဲတြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတက ဓမၼပဒ ဂါထာ ၁၂၉ မွ ဂါထာ ၁၃၂၊ ဂါထာ ၂၃၁ မွ ၂၃၄ တို႔ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက ဆဆကၠသုတ္ ဒုတိယပိုင္းကို သင္ၾကားေပးကာ၊

ညေန ဆည္းဆာတရားပြဲကို ဆရာေတာ္ အရွင္၀ိမလက ဓမၼဒါနျပဳ၏။

30th ABBA Htamane Pwe (06-Mar-2016)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း၏ အႀကိမ္ ၃၀-ေျမာက္ ထမနဲပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၅-၆ ရက္မ်ားတြင္ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္၏။
မတ္လ (၅)ရက္ စေနေန႔တြင္ ထမနဲထိုးၾကရာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာလူငယ္မ်ားက လာေရာက္ ကူညီ စုေပါင္း ထမနဲ ထိုးၾက၏။

(ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကို၀င္းေ႐ႊက ႐ိုက္ကူး မွတ္တမ္းတင္ေပး၏။)

ထမနဲထိုးၿပီးၾကေသာအခါ ျမန္မာလူငယ္မ်ားက ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးအား ကန္ေတာ့ၾကရာ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၾသ၀ါဒ ခ်ီးျမႇင့္၏။

အႀကိမ္ (၃၀)ေျမာက္ ထမနဲပြဲေတာ္ကို မတ္လ (၆)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ က်င္းပရာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက အႏုေမာဒနာတရား ခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး ဘုန္းႀကီး ဦးအဘယာလကၤာရက ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္ေပး၏။

ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဓမၼသင္တန္းမ်ား (၅-မတ္-၂၀၁၆)

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ (၅)ရက္ စေနေန႔၌ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္ႀကီးက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

မြန္းလြဲ ၄-နာရီတြင္ ဓမၼပဒ ဂါထာ ၁၂၇၊ ၁၂၈ တို႔ကို ဆရာေတာ္ ဦးဥဂၢပ႑ိတက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊

ညေန ၆-နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတက ဆဆကၠသုတ္ေတာ္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေလသည္။

Adittapariyaya Sutta Study

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၏ ဓမၼသင္တန္းမ်ားအျဖစ္ မြန္းလြဲ ၂-နာရီမွ ၃-နာရီ တရား႐ႈမွတ္ၾကစဥ္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္မွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ႂကြေရာက္ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတက တရားခ်ီးျမႇင့္၏။

ဓမၼပဒ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥဂၢပ႑ိတမွာလည္း မအားလပ္သျဖင့္ အာဒိတၱပရိယာယသုတ္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အဘိဓမၼာ ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေလာကခ်မ္းသာ ဆည္းဆာတရားပြဲတို႔ကို ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာေဇာတကပင္ သင္ၾကား၊ ပို႔ခ်၊ ေဟာၾကားေလသည္။
အာဒိတၱပရိယာယသုတ္

အဘိဓမၼာ

ဆည္းဆာတရားပြဲ