၁၉၉၁-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ေလာကခ်မ္းသာ သတင္းလႊာ

စာေစာင္တြင္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁) ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယခင္ ထုတ္ေ၀ဖူးေၾကာင္း သိရ၏။ ယခင္ စာေစာင္မ်ားမွာ လက္ႏွိပ္စက္ သို႔မဟုတ္ လက္ေရးစာေစာင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ၏။ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁) စာေစာင္ကား ကြန္ပ်ဴတာစာစီ ျဖစ္၏။ စာမ်က္ႏွာ ၄-မ်က္ႏွာ ရွိ၏။

ျမန္မာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ပါ၏။

ျမန္မာေဆာင္းပါးမွာ ‘ေမာင္ရန္ေအး’၏ “ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလန္ဆရာေတာ္” ျဖစ္သည္။

ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလန္ဆရာေတာ္
တင္ျပသူ – ေမာင္ရန္ေအး

အဂၢမဟာပ႑ိတ ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာနိကသည္ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃-ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၊ ေလာကခ်မ္းသာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႔ ပထမအႀကိမ္ […]