ကမၼ႒ာန္းပိုင္း (၅)

… ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္စမ္း။
အဘိဓမၼာမေလ့လာခင္က အသိနဲ႔ အဘိဓမၼာေလ့လာၿပီးမွ အသိနဲ႔ ဘယ္လိုေနသလဲ?
ကြာျခားမႈရွိရဲ႕လား … မရွိဘူးလား။
ရွိတာေပါ့။
စကားသံုးတာေတြကို ပိုၿပီး နားလည္လာတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။
ဆိုပါေတာ့၊ ေစတနာ .. ေစတနာနဲ႔ ေျပာေနတယ္။ ျမန္မာစကားမွာေတာ့ ေစတနာဆိုတာ ေကာင္းတာကို ေစတနာေခၚတာ။
မင္းကို ငါ .. ေစတနာနဲ႔ ေျပာတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေျပာတယ္လို႔ ဆိုတာ။
တကယ္ကေတာ့ ေစတနာဆိုတာ ဘာလဲ?
ေစ့ေဆာ္ျခင္း သေဘာတရား၊ ေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ မေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ဒါေတြကို နားလည္လာၿပီေနာ္။
ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီး ေရစက္ခ်တဲ့အခါက်ေတာ့ အာသေဝါတရားေလးပါးတို႔၏ ကင္းရာ ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔လို႔ ႐ြတ္ၾကတာ ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား။
အာသေဝါတရားဆိုတာ အခု နားလည္ၿပီ ဆိုပါေတာ့။ မမွတ္မိရင္ေတာင္ ျပန္ၾကည့္ရင္ သိတယ္။
ဘုန္းႀကီးေတြ တရားေဟာတဲ့အခါ ဥပါဒါနကၡႏၶာ .. […]

ကမၼ႒ာန္းပိုင္း (၄)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ အဘိဓမၼာသင္တန္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ အဘိဓမၼာသင္တန္း၏ ေနာက္ဆံုး သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ အပတ္စဥ္ ၅၅ ႏွင့္ ၅၆ – ကမၼ႒ာန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို နာယူ သင္ယူ မွတ္သားၾကရ၏။
ေရွးဦးစြာ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္က သင္ၾကားမည့္ သင္ခန္းစာမိတ္ဆက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္း သင္ျပ၏။

+++++
ဝိပႆနာအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝိသုဒၶိ ၇-ပါး အစဥ္အတိုင္း သြားရ၏။
သီလဝိသုဒၶိျဖင့္ သီလကို စင္ၾကယ္ေစရ၏။
စိတၱဝိသုဒၶိျဖင့္ သမာဓိရေအာင္ အားထုတ္ရ၏။
ဒိ႒ိဝိသုဒၶိျဖင့္ နာမ္႐ုပ္တို႔ကို ပိုင္းျခား သိရ၏။
ဤအဆင့္၌ ဝိပႆနာ၏ အေျခခံ ‘နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္’ ျဖစ္၏။ နာမ္႐ုပ္ကြဲျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး အနိစၥ, ဒုကၡ, အနတၱ […]

ကမၼ႒ာန္းပိုင္း (၃)

ကသိုဏ္း ၁၀-ပါး၏ အစြမ္းသတၱိ

ပထဝီကသိဏ၊ စြမ္းဗလေၾကာင့္

ဧက ဗဟု၊ ဗဟု ဧက

စသည္ျဖစ္ခ်င္

ေကာင္းကင္ေရတြင္း၊ ေျမဖန္ဆင္း၍

သြားျခင္းထိုင္ေလ်ာင္း

ရေကာင္း အဘိပါ၊ စစြာသေဘာ

ၿပီးေၾကာင္း ေဟာ၏။
ပထဝီကသိုဏ္း၏ အစြမ္းသတၱိ အက်ိဳးမ်ားမွာ တစ္ေယာက္တည္းကေန အမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ အမ်ားကေန တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚ၌ ေျမႀကီး, ေရထဲ၌ ေျမႀကီး ဖန္ဆင္းၿပီး သြား,ထိုင္,ရပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ပြားမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္၏။

အာေပါစြမ္းအင္၊ ေျမတြင္ေပၚလွ်ိဳး

မိုးသမုဒ္ျမစ္၊ ျဖစ္ေစေဖာင္ေဖာင္

ေျမေတာင္ျပာသာဒ္၊ လႈပ္လတ္ေစေမာ

ေရလွ်ံေျပာ၏။
အာေပါကသိုဏ္းဝင္စားၿပီး ေျမတြင္ လွ်ိဳးဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ မိုးဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း၊ သမုဒၵရာဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း၊ ေျမႀကီး, ေတာင္, ျပာသာဒ္တို႔ကို လႈပ္ရွားေစႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္၏။

ေတေဇာလွ်ံခိုး၊ မီးက်ဥ္းမိုးတည့္

သူ႔တန္ခိုးကို၊ ႏိွမ္ခ်ိဳးႏိုင္ေလ

ဝတၳဳေတြတြင္၊ ေလာင္ခ်င္ေစရာ

ဒိဗၺာစကၡဳ၊ အလင္းျပဳလတ္

ေတေဇာဓာတ္ေလာင္၊ မိုက္ေမွာင္ပယ္ေလ်ာ
ေတေဇာကသိုဏ္းဝင္စားၿပီး မီးက်ည္းမိုး႐ြာေအာင္ အလွ်ံအခိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္၏။ တစ္ဖက္သား၏ တန္ခိုးကို ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္၏။ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္အနက္ ေလာင္ေစခ်င္ေသာ […]

ကမၼ႒ာန္းပိုင္း (၂)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ အဘိဓမၼာသင္တန္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ ဆရာေတာ္ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အပတ္စဥ္ (၅၃)ႏွင့္ (၅၄) ကမၼ႒ာန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူ နာယူ မွတ္သားၾကရ၏။

ကမၼ႒ာန္း ၄၀ ကို ဘာဝနာ ၃-ပါးႏွင့္ တြဲစပ္ပံု
ဘာဝနာသည္ (၁) ပရိကမၼဘာဝနာ၊ (၂) ဥပစာရဘာဝနာ၊ (၃) အပၸနာဘာဝနာ ဟု ၃-ပါး အျပားရွိ၏။

(၁) ပရိကမၼဘာဝနာ
ကသိုဏ္းဝန္းပရိကမၼနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ “ပထဝီ .. ပထဝီ” စသည္ျဖင့္ မွန္းဆ ၾကည့္႐ႈပြားမ်ားေသာ ဘာဝနာ။

(၂) ဥပစာရဘာဝနာ
ထင္လာေသာ ဥဂၢဟနိမိတ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ ေရွးကထက္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ သမာဓိရစြာ ပြားမ်ားေသာ ဘာဝနာ။

(၃) […]

ကမၼ႒ာန္းပိုင္း (၁)

ကမၼ႒ာန္း
ကမၼ႒ာန္းဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္ကို သမာဓိျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ သမာဓိျဖစ္ၿပီး ပညာျဖစ္ေအာင္ ပြားမ်ားျခင္းကို ေခၚ၏။
အာ႐ုံကို ကမၼ႒ာန္းဟု ေခၚသည္လည္း ရွိ၏။ အေလ့အက်င့္ကို ကမၼ႒ာန္းဟု ေခၚသည္လည္း ရွိ၏။

ကမၼ႒ာန္း ၂-မ်ိဳး
ဗုဒၶဘာသာမွာ သင္ၾကားေသာ ကမၼ႒ာန္း ၂-မ်ိဳး ရွိ၏။
(၁) သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ (၂) ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းတို႔ ျဖစ္သည္။
သမထကမၼ႒ာန္း = နီဝရဏတရားမ်ားကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာ ကမၼ႒ာန္း ျဖစ္၏။ သမထကမၼ႒ာန္းကို ေလ့လာ ပြားမ်ား အားထုတ္က စ်ာန္၊ အဘိညာဏ္တို႔ကို ရႏိုင္၏။
ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္း = ေတဘူမကသခၤါရတရားတို႔ကို လကၡဏာယာဥ္သံုးပါးျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈဆင္ျခင္ျခင္း။
ေတဘူမကသခၤါရ = ဘံုသံုးပါး၌ျဖစ္ေသာ သခၤါရတရားမ်ား (ေလာကီ ႐ုပ္, နာမ္)
လကၡဏာယာဥ္သံုးပါး = အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ
ဝိ = အမ်ိဳးမ်ိဳး (လကၡဏာယာဥ္ သံုးပါး)
ပႆနာ […]

ပစၥည္းပိုင္း – ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ပ႒ာန္းနည္း

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ စေနေန႔၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၊ အပတ္စဥ္ စေနေန႔ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားသင္တန္း၌ သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္အပတ္စဥ္ (၅၁) ပစၥည္းပိုင္း-ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ ပ႒ာန္းနည္း ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္အပတ္စဥ္(၅၂) ကမၼ႒ာန္းပိုင္း-၁ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်သြားၿပီး၊ ေလာကခ်မ္းသာ စေနေန႔ ဆည္းဆာတရားပြဲကို အရွင္စကၠိႏၵက ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္သြားခဲ့၏။

ေဟတုပစၥည္း ေက်းဇူးျပဳပံု ပံုစံ
ေဟတုပစၥည္းတြင္ ဟိတ္ ၆-ပါးသည္ ပစၥည္းတရားျဖစ္ရာ ဟိတ္ပါေသာ စိတ္မ်ားကို ပံုစံထုတ္ျပႏိုင္၏။
ပံုစံအျဖစ္ “ေလာဘမူပထမစိတ္”ကို ထုတ္ေဆာင္ျပရေသာ္ – ပထမ ေလာဘမူစိတ္ ျဖစ္ေသာအခါ ‘ေလာဘမူပထမစိတ္’၊ ‘၎ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေစတသိက္ ၁၉-ခု’၊ ‘စိတၱဇ႐ုပ္’တို႔ တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ၾကရာ ေစတသိက္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ‘ေလာဘေစတသိက္’ကို ‘ပစၥည္း’ယူထားလွ်င္ ‘ေလာဘမူပထမစိတ္’၊ […]

ပစၥည္းပိုင္း – ပ႒ာန္းနည္း (၂)

အမည္
ပစၥည္း
ပစၥယုပၸန္

ေဟတု
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

အာရမၼဏ
နာမ္,႐ုပ္,နိဗၺာန္,ပညတ္
နာမ္

အဓိပတိ (အာရမၼဏာဓိပတိ)
နာမ္,႐ုပ္,နိဗၺာန္
နာမ္

အဓိပတိ (သဟဇာတာဓိပတိ)
နာမ္
နာမ္

အနႏၲရ, သမနႏၲရ, အနႏၲ႐ူပနိႆယ, နတၳိ, ဝိဂတ
နာမ္
နာမ္

သဟဇာတ, သဟဇာတနိႆယ, သဟဇာတၳိ, သဟဇာတဝိဂတ
နာမ္,႐ုပ္
နာမ္,႐ုပ္

အညမည
နာမ္,႐ုပ္
နာမ္,႐ုပ္

နိႆယ (သဟဇာတနိႆယ)
နာမ္,႐ုပ္
နာမ္,႐ုပ္

နိႆယ (ဝတၳဳပုေရဇာတနိႆယ)
႐ုပ္
နာမ္

နိႆယ (ဝတၳဳရမၼဏပုေရဇာတနိႆယ)
႐ုပ္
နာမ္

ဥပနိႆယ (အာရမၼဏူပနိႆယ)
နာမ္,႐ုပ္,နိဗၺာန္
နာမ္

ဥပနိႆယ (အနႏၲ႐ူပနိႆယ)
နာမ္
နာမ္

ဥပနိႆယ (ပကတူပနိႆယ)
နာမ္,႐ုပ္,ပညတ္
နာမ္

ပုေရဇာတ (ဝတၳဳပုေရဇာတ)
႐ုပ္
နာမ္

ပုေရဇာတ (အာရမၼဏပုေရဇာတ)
႐ုပ္
နာမ္

ပစၧာဇာတ
နာမ္
႐ုပ္

အာေသဝန
နာမ္
နာမ္

ကမၼ (နာနကၡဏိကကမၼ)
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

ကမၼ (သဟဇာတကမၼ)
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

ဝိပါက
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

အာဟာရ (႐ုပ္အာဟာရ)
႐ုပ္
႐ုပ္

အာဟာရ (နာမ္အာဟာရ)
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

ဣၿႏၵိယ (ဝတၳဳပုေရဇာတိၿႏၵိယ)
႐ုပ္
နာမ္

ဣၿႏၵိယ (႐ူပဇီဝိတိၿႏၵိယ)
႐ုပ္
႐ုပ္

ဣၿႏၵိယ (သဟဇာတိၿႏၵိယ)
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

စ်ာန
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

မဂၢ
နာမ္
နာမ္,႐ုပ္

သမၸယုတၱ
နာမ္
နာမ္

ဝိပၸယုတၱ (သဟဇာတဝိပၸယုတ္)
နာမ္,႐ုပ္
နာမ္,႐ုပ္

ဝိပၸယုတၱ (ပုေရဇာတဝိပၸယုတ္)
႐ုပ္
နာမ္

ဝိပၸယုတၱ (ပစၧာဇာတဝိပၸယုတ္)
နာမ္
႐ုပ္

အထၳိပစၥည္းသည္ သဟဇာတတၳိ၊ ပုေရဇာတတၳိ၊ ပစၧာဇာတတၳိ၊ အာဟာရတၳိ၊ ဣၿႏၵိယတၳိ အားျဖင့္ ၅-ပါး အျပားရွိ၏။
ထို ၅-ပါးတို႔တြင္ –
သဟဇာတတၳိသည္ သဟဇာတ ၃-ပါးႏွင့္ တူ၏။
ပုေရဇာတတၳိသည္ ပုေရဇာတ ၂-ပါးႏွင့္ တူ၏။
ပစၧာဇာတတၳိသည္ ပစၧဇာတႏွင့္ တူ၏။
အာဟာရတၳိသည္ ႐ုပ္အာဟာရႏွင့္ တူ၏။
ဣၿႏၵိယတၳိသည္ ႐ူပဇီဝိတိၿႏၵိယႏွင့္ တူ၏။
နတၳိႏွင့္ ဝိဂတပစၥည္းတို႔သည္ အနႏၲရႏွင့္ တူ၏။
အဝိဂတသည္ အတၳိႏွင့္ တူ၏။
+++++

ပစၥည္းသေဘာတူ […]

ပစၥည္းပိုင္း – ပ႒ာန္းနည္း (၁)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ စေနေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေသာ အရွင္သီလာနႏၵာဘိဝံသ၏ အဘိဓမၼာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား သင္တန္းကို ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၄၉)ႏွင့္ (၅၀)(ပစၥည္းပိုင္း – ပ႒ာန္းနည္း ၁ ႏွင့္ ၂)တို႔ကို ေလ့လာ သင္ယူ မွတ္သားၾကရ၏။

ပ႒ာန္းနည္း အဓိပၸာယ္မ်ား
ပ႒ာနဟူေသာ ပုဒ္ကို စြဲ၍ ပ႒ာန္းဟု ေခၚဆိုၾကသည္။
အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာကုန္ေသာ ပစၥည္းတို႔၏ ျဖစ္ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ႒ာန္းမည္၏။
တနည္းအားျဖင့္ – ကုသိုလ္စေသာ သခၤတတရားတို႔ကို ေဟတုပစၥည္း အစရွိသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ ေဝဖန္ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ႒ာန္းမည္၏။
ပစၥည္း = အက်ိဳးတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးတရားကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ စိတ္,ေစတသိက္,႐ုပ္,နိဗၺာန္,ပညတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ပစၥည္းဟု […]

သာယာကုန္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ေလာကခ်မ္းသာဆရာေတာ္

ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရိႏၵဆိုလွ်င္ လူသိနည္းေသာ္လည္း သာယာကုန္းဆရာေတာ္ဆိုလွ်င္ သိသူေတြ မ်ား၏။
သာယာကုန္းဆရာေတာ္၏ ဘြဲ႕သည္ ဦးဝိစာရိႏၵ ျဖစ္၏။
မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕၊ သာယာကုန္းေက်း႐ြာႀကီးမွာ မဟာစည္ၾသဝါဒခံ သတိပ႒ာန္သာသနာ့ရိပ္သာကို စတင္ တည္ေထာင္ကာ ပဋိပတၱိသာသနာျပဳခ်ိန္မွ စၿပီး “သာယာကုန္းဆရာေတာ္”ဟူ၍ တပည့္ ဒကာမ်ားက ေခၚေဝၚခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။
ဆရာေတာ္သည္ သာယာကုန္းရိပ္သာအျပင္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ေရေျမာင္ႀကီးစခန္း မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ ကားႀကီးစခန္းအနီးရွိ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာတို႔ကိုလည္း ဦးစီး တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထား၏။
ရိပ္သာသံုးခုလံုးမွာ ပဋိပတၱိ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရ၏။
သို႔ျဖစ္၍ ဆရာေတာ္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း အရည္အခ်င္းမ်ားကို အထူးပင္ ၾကည္ညိဳေလးစားမိပါ၏။
သာယာကုန္းဆရာေတာ္သည္ စာေရးသူႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ ႏွစ္ပါးလံုးပင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွာ တရားအားထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ပဋိပတၱိတပည့္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ […]

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေမး-အေျဖ (ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရသာ-ေညာင္ေလးပင္ေတာရဆရာေတာ္)

လြယ္ကူေသာ ေမးခြန္းမ်ား
(၁) ေမး – ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ အဂၤါ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ ကာလ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ ဝဋ္ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ ျခင္းရာ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ အစပ္ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ အလႊာ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း၊ မူလ အဘယ္မွ် ရွိသနည္း။
ေျဖ – ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၌ အဂၤါ ၁၂-ပါး၊ ကာလ ၃-ပါး၊ ဝဋ္ ၃-ပါး၊ ျခင္းရာ ၂၀၊ အစပ္ ၃-ပါး၊ အလႊာ ၄-ပါး၊ မူလ ၂-ပါး ရွိပါသည္။
(၂) ေမး – အဂၤါ ၁၂-ပါးကို ေရျပပါ။
ေျဖ – အဂၤါ ၁၂-ပါးမွာ အဝိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ ဝိညာဏ္၊ နာမ္႐ုပ္၊ […]